Wiosna z nowalijkami

Zima tego roku od czasu do czasu wyskakiwały mi na rękach pojedyncze, małe, czerwone i bardzo swędzące kropki. Drogą prób i błędów okazało się, że to prawdopodobnie skutek jedzenia winogron i cytrusów kupowanych w supermarketach. Myliśmy je z Matyldą, ale widać za mało i to co mnie uczulało to były zapewne chemikalia służące do konserwacji owoców, które musiały trochę przejechać, nim trafiły do Polski. Kropki na skórze skończyły się, gdy owoce zaczęliśmy przed jedzeniem moczyć dość długo w letniej wodzie.

Ten sam kłopot zauważyłem kilka lat temu, gdy bardzo wcześnie zacząłem jeść tak zwane nowalijki sprowadzane z zagranicy. Lepiej więc chyba trochę poczekać na krajowe warzywa szklarniowe. Ale czy one są zdrowe?

Wa­rzy­wa szklar­nio­we cha­rak­te­ry­zu­ją się na pewno mniej­szą za­war­to­ścią wi­ta­mi­ny C i bio­fla­wo­no­idów niż ich od­po­wied­ni­ki grun­to­we. Warto pa­mię­tać, że aby w wa­run­kach szklar­nio­wych wy­ro­sły do­rod­ne wa­rzy­wa, ko­niecz­ne jest ich na­wo­że­nie. Groź­ne mogą oka­zać się na­wo­zy azo­to­we. Wpraw­dzie azot jest po­trzeb­ny wa­rzy­wom do wzro­stu, jed­nak zbyt duży do­da­tek azo­ta­nów, po zmia­nie w szko­dli­we azo­ty­ny, może uszka­dzać ko­mór­ki, a nawet wy­wo­ły­wać za­bu­rze­nia rytmu serca. Naj­wię­cej szko­dli­wych związ­ków ku­mu­lu­ją: sa­ła­ta, szczy­pio­rek, rzod­kiew czy szpi­nak. Azo­ty­ny zmniej­sza­ją też wy­ko­rzy­sta­nie z po­ży­wie­nia bia­łek, tłusz­czów, wi­ta­mi­ny A i wi­ta­min z grupy B.

Wa­rzy­wa, a zwłasz­cza no­wa­lij­ki, na­le­ży za­wsze do­kład­nie umyć i naj­le­piej obrać ze skóry. Warto też z sa­ła­ty wy­ci­nać głąb, a z mar­chew­ki trzon, to wła­śnie tu gro­ma­dzi się naj­wię­cej nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji.

Takich nowalijek nie powinny jeść w ogóle dzieci, alergicy i osoby z wrzodami żołądka czy dwunastnicy. Dla nich pewnym rozwiązaniem mogą być na przykład wa­rzy­wa z pa­ra­pe­tu. Szczy­pio­rek, ko­pe­rek, rze­żu­chę czy natkę pie­trusz­ki z po­wo­dze­niem można za­siać w do­nicz­ce. Bę­dzie­my wtedy mieć pew­ność, że są zdro­we i po­zba­wio­ne szko­dli­wych sub­stan­cji. Rów­nie do­brze mo­że­my jeść kieł­ki, które są bo­ga­te w wi­ta­mi­ny i skład­ni­ki mi­ne­ral­ne.
A propos alergików. W sklepie www.blizejciebie.pl jest bardzo dużo produktów przeznaczonych dla takich dzieci. Piszę o nich na bieżąco Matylda na swoim blogu.JELP Hipoalergiczny proszek Fresh Soft 4 kg 50 pran  JELP Color Soft 480g 1c spec24130 Wiosna z nowalijkami

Podziel się na:
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • kciuk Wiosna z nowalijkami
 • sledzik Wiosna z nowalijkami
 • sfora Wiosna z nowalijkami
 • forumowisko Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • spis Wiosna z nowalijkami
 • wahacz Wiosna z nowalijkami
 • polec Wiosna z nowalijkami
 • co robie Wiosna z nowalijkami
 • gadu gadulive Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami

Informacje o Jan

Jan Bliżej Ciebie płeć: nie kobieta wiek: średni żona: jedna od wielu lat dzieci: jedno, nie mężczyzna wykształcenie: wyższe znajomość internetu i komputera: niska wiedza o blogach: żadna zainteresowania mało oryginalne: dobra książka sensacyjna, film i śmieszny kabaret, o który coraz trudniej oraz sport w dwóch wersjach biernej(kibic)i czynnej ( rekreacyjne uprawianie marszów, biegów, jazdy na rowerze, koszykówki i narciarstwa). Poza tym kocham zwierzęta i chciałbym, żeby na całym świecie był pokój, a jak zostanę miss to będę też walczyć z nierównością społeczną na kuli ziemskiej.
Ten wpis został opublikowany w kategorii i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>