Dwa i pół na etacie

Dziś Święto Pracy, czyli praktycznie nas wszystkich, albo znacznej z nas większości, ponieważ pracować chcą wszyscy, albo znaczna większość, wyłączając oczywiście tych, którzy pracować nie chcą z założenia i wołami się ich do roboty nie zaciągnie.

Piszę, że znaczna większość chce pracować. Chce, bo musi. Bo ma rodziny, chce mieszkać w coraz lepszych warunkach, wyjeżdżać na wakacje, edukować dzieci itd., itp. Chce pracować, co nie znaczy wcale, że lubi. I do tej grupy pasuje jak ulał niżej podpisany

A propos edukować dzieci. Kim będzie w przyszłości nasza Kalinka lub nasz Kuba? Tego nie wie nikt. Może założą własne biznesy, a może wpadną w sieci korporacji, będą artystami lub znajdą się w tej grupie, co to pisałem wcześniej, że wołami i tak dalej.

Przy okazji Święta Pracy wpadło mi wyliczenia, ile zarabiał w ubiegłym roku Kowalski na etacie. Zgodnie z danymi GUS przeciętny Kowalski w 2012 roku zarabiał ponad 3,5 tys. zł brutto, czyli „na rękę” około 2,5 tysięcy miesięcznie.

Według GUS najmniej zarabia się w administracji. W tej grupie GUS wyróżnia między innymi pracowników firm zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, działalnością w zakresie wynajmu i dzierżawy, ochrony, utrzymania porządku czy ogólnie pojętą pracą biurową. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło w zeszłym roku prawie 2,5 tys. zł brutto miesięcznie, co odpowiada 1,8 tys. zł „na rękę”.
Na drugim biegunie w zestawieniu znaleźli się w aktualnym badaniu górnicy. W 2012 roku osoby zatrudnione w tym sektorze zarabiały przeciętnie ponad 6,6 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że „na rękę” otrzymywali płacę w wysokości 4,7 tys. zł. Drugą pozycję zajmują informatycy. Przeciętny informatyk zarobił w zeszłym roku mniej niż 6,5 tys. zł brutto miesięcznie, co odpowiada kwocie prawie 4,6 tys. zł netto miesięcznie.

No cóż biorąc przykład z tych danych muszę Kalinkę już niedługo zacząć przywiązywać do komputera, a z Kubą wyjadę niedługo na Śląsk, żeby zaszczepić mu bakcyla górnictwa. Może zacznę od kupna cylindra z piórami.

Wracając do Święta Pracy. Trwa ono tylko jeden dzień, natomiast promocyjne święto z okazji 6 urodzin sklepu: www.bliżejciebie.pl znacznie dłużejbaner 6urodziny v2 Dwa i pół na etacie
Jan Bliżej Ciebie

Podziel się na:
 • services sprite Dwa i pół na etacie
 • kciuk Dwa i pół na etacie
 • sledzik Dwa i pół na etacie
 • sfora Dwa i pół na etacie
 • forumowisko Dwa i pół na etacie
 • services sprite Dwa i pół na etacie
 • spis Dwa i pół na etacie
 • wahacz Dwa i pół na etacie
 • polec Dwa i pół na etacie
 • co robie Dwa i pół na etacie
 • gadu gadulive Dwa i pół na etacie
 • services sprite Dwa i pół na etacie
 • services sprite Dwa i pół na etacie
Opublikowano | Otagowano , , | Skomentuj

Wszystko na majówkę

Zbliża się długi majowy weekend. Część wykorzysta ten czas nawet na tygodniowy urlop, wypisując w podaniu tylko trzy dni wolne.
Jak pracujemy, gdy mamy przed soba wizję dłuższego wolnego? Jak wynika z sondy Pracuj.pl, duża część przyznaje się do tego, że przed urlopem trudno jest im się skupić w pracy i odkłada niektóre sprawy na później. W sumie deklaruje tak 42% ankietowanych. Natomiast drugie tyle zapytanych osób (43%), przyznało, że mając w perspektywie dni wolne mobilizuje się maksymalnie, by ze wszystkim zdążyć.
Która metoda jest lepsza? aby efektywnie wypocząć? Jak twierdzą pytani przez Pracuje pl spece od psychologii pracy, najlepiej nie podchodzić zbyt rygorystycznie do prób zamknięcie wszystkich zawodowych spraw przed urlopem. Dlatego warto wrzucić nieco na luz i powiedzieć sobie „Część spraw skończyłem, udało mi zamknąć dwa projekty, teraz jadę wypocząć. Resztę zadań sfinalizuję po urlopie.” Takie nastawienie da możliwość wypoczynku i nie będą w czasie urlopu dręczyć niedokończone sprawy.
Dobrym rozwiązaniem, aby odciąć się od obowiązków służbowych, jest też wyjazd gdzieś, gdzie nie mamy dostępu do internetu, a zasięg telefonu komórkowego jest ograniczony lub korzystanie z tych usług jest po prostu drogie, czyli na przykład za granicę.
Specjalnie dla tych, którzy, nie tylko w czasie pierwszego majowego weekendu, wybierają się na wypoczynek, sklep www.blizejciebie.pl przygotował specjalną ofertę, którą można znaleźć w zakładce: wszystko na majówkę. Znajdzie się tam na przykład torbę, dzięki której wyjazd z dzieckiem stanie się wygodniejszy.
Jan Bliżej Ciebie
Torba wielofunkcyjna Wszystko na majówkę

Podziel się na:
 • services sprite Wszystko na majówkę
 • kciuk Wszystko na majówkę
 • sledzik Wszystko na majówkę
 • sfora Wszystko na majówkę
 • forumowisko Wszystko na majówkę
 • services sprite Wszystko na majówkę
 • spis Wszystko na majówkę
 • wahacz Wszystko na majówkę
 • polec Wszystko na majówkę
 • co robie Wszystko na majówkę
 • gadu gadulive Wszystko na majówkę
 • services sprite Wszystko na majówkę
 • services sprite Wszystko na majówkę
Opublikowano | Otagowano , , | Skomentuj

Wiosna z nowalijkami

Zima tego roku od czasu do czasu wyskakiwały mi na rękach pojedyncze, małe, czerwone i bardzo swędzące kropki. Drogą prób i błędów okazało się, że to prawdopodobnie skutek jedzenia winogron i cytrusów kupowanych w supermarketach. Myliśmy je z Matyldą, ale widać za mało i to co mnie uczulało to były zapewne chemikalia służące do konserwacji owoców, które musiały trochę przejechać, nim trafiły do Polski. Kropki na skórze skończyły się, gdy owoce zaczęliśmy przed jedzeniem moczyć dość długo w letniej wodzie.

Ten sam kłopot zauważyłem kilka lat temu, gdy bardzo wcześnie zacząłem jeść tak zwane nowalijki sprowadzane z zagranicy. Lepiej więc chyba trochę poczekać na krajowe warzywa szklarniowe. Ale czy one są zdrowe?

Wa­rzy­wa szklar­nio­we cha­rak­te­ry­zu­ją się na pewno mniej­szą za­war­to­ścią wi­ta­mi­ny C i bio­fla­wo­no­idów niż ich od­po­wied­ni­ki grun­to­we. Warto pa­mię­tać, że aby w wa­run­kach szklar­nio­wych wy­ro­sły do­rod­ne wa­rzy­wa, ko­niecz­ne jest ich na­wo­że­nie. Groź­ne mogą oka­zać się na­wo­zy azo­to­we. Wpraw­dzie azot jest po­trzeb­ny wa­rzy­wom do wzro­stu, jed­nak zbyt duży do­da­tek azo­ta­nów, po zmia­nie w szko­dli­we azo­ty­ny, może uszka­dzać ko­mór­ki, a nawet wy­wo­ły­wać za­bu­rze­nia rytmu serca. Naj­wię­cej szko­dli­wych związ­ków ku­mu­lu­ją: sa­ła­ta, szczy­pio­rek, rzod­kiew czy szpi­nak. Azo­ty­ny zmniej­sza­ją też wy­ko­rzy­sta­nie z po­ży­wie­nia bia­łek, tłusz­czów, wi­ta­mi­ny A i wi­ta­min z grupy B.

Wa­rzy­wa, a zwłasz­cza no­wa­lij­ki, na­le­ży za­wsze do­kład­nie umyć i naj­le­piej obrać ze skóry. Warto też z sa­ła­ty wy­ci­nać głąb, a z mar­chew­ki trzon, to wła­śnie tu gro­ma­dzi się naj­wię­cej nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji.

Takich nowalijek nie powinny jeść w ogóle dzieci, alergicy i osoby z wrzodami żołądka czy dwunastnicy. Dla nich pewnym rozwiązaniem mogą być na przykład wa­rzy­wa z pa­ra­pe­tu. Szczy­pio­rek, ko­pe­rek, rze­żu­chę czy natkę pie­trusz­ki z po­wo­dze­niem można za­siać w do­nicz­ce. Bę­dzie­my wtedy mieć pew­ność, że są zdro­we i po­zba­wio­ne szko­dli­wych sub­stan­cji. Rów­nie do­brze mo­że­my jeść kieł­ki, które są bo­ga­te w wi­ta­mi­ny i skład­ni­ki mi­ne­ral­ne.
A propos alergików. W sklepie www.blizejciebie.pl jest bardzo dużo produktów przeznaczonych dla takich dzieci. Piszę o nich na bieżąco Matylda na swoim blogu.JELP Hipoalergiczny proszek Fresh Soft 4 kg 50 pran  JELP Color Soft 480g 1c spec24130 Wiosna z nowalijkami

Podziel się na:
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • kciuk Wiosna z nowalijkami
 • sledzik Wiosna z nowalijkami
 • sfora Wiosna z nowalijkami
 • forumowisko Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • spis Wiosna z nowalijkami
 • wahacz Wiosna z nowalijkami
 • polec Wiosna z nowalijkami
 • co robie Wiosna z nowalijkami
 • gadu gadulive Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
 • services sprite Wiosna z nowalijkami
Opublikowano | Otagowano , | Skomentuj

Sposób na tańsze leki

banerKaszki Sposób na tańsze lekiSześćdziesiątka co prawda jeszcze mi nie stuknęła, ale mam już do niej bliżej niż dalej i pewnie i ja, po przekroczeniu tego wieku, będę borykał się z podobnymi problemami, jak dzisiejsze pokolenie 60+. Zresztą nie tylko ludzie w tym wieku wydają dużo na leki. Często więcej niż w rzeczywistości potrzeba. I o tym kilka słów dzisiaj.

Otóż w moją skrzynkę mailową wpadła informacja o tym ile ludzie wydają niepotrzebnych pieniędzy na leki i jak można temu zapobiec. O tym traktuje akcja, której szczegóły można znaleźć na stronie www.program60plus.pl

Z grubsza w tym programie chodzi głównie o propagowanie stosowania zamienników. czyli leków o identycznym przeznaczeniu i działaniu, różniących się jedynie ceną, nazwą, wyglądem i opakowaniem.

Czy jednak każdy zamiennik jest tak samo skuteczny i bezpieczny? Z medycznego punktu widzenia — tak. Zamienniki zawierają tę samą substancję czynną (leczącą chorobę), dają taki sam efekt, stosowane są w tej samej dawce, mają taką samą postać (kapsułki, tabletki). Nie ma żadnych różnic terapeutycznych. Różnice dotyczą jedynie spraw zewnętrznych, takich jak producent, opakowanie czy cena.

Jak podają pomysłodawcy akcji dobrym przykładem jest amlodipinum, najpopularniejszy lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym. Odpłatność pacjenta za preparaty zawierające 5 mg tej substancji czynnej wahają się od 2,22 zł do 10,56 zł. Według badań aż 30% pacjentów przepisano terapię lekiem najdroższym, a tylko 0,69% — najtańszym.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Również – zgodnie z przepisami – farmaceuci mają obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszych zamienników leku przepisanego przez lekarza. Niestety, nie zawsze to robią.

Intencją Programu 60+ jest propagowanie wiedzy na temat obniżania kosztów terapii poprzez stosowanie tańszych zamienników leków.

W sklepie www.blizejciebie.pl leków kupić nie można, ale na pewno doskonale sprawdza się tu idea zaopatrywania się w tańsze niż gdzie indziej i doskonałe jakościowo produkty dla dzieci, matek i seniorów.

Podziel się na:
 • services sprite Sposób na tańsze leki
 • kciuk Sposób na tańsze leki
 • sledzik Sposób na tańsze leki
 • sfora Sposób na tańsze leki
 • forumowisko Sposób na tańsze leki
 • services sprite Sposób na tańsze leki
 • spis Sposób na tańsze leki
 • wahacz Sposób na tańsze leki
 • polec Sposób na tańsze leki
 • co robie Sposób na tańsze leki
 • gadu gadulive Sposób na tańsze leki
 • services sprite Sposób na tańsze leki
 • services sprite Sposób na tańsze leki
Opublikowano | Otagowano , , | Skomentuj

Masaż z czekolady

Moi drodzy Panowie, Jeżeli chcecie zrobić przyjemność swoim Paniom, to kupujcie im czekoladę. Ale nie po to, aby one ją jadły. Fuj. Od tego można przecież utyć. Ale po to, żeby ją sobie nakładały. Na ciało oczywiście.
W jednym z portali przeczytałem ostatnio bowiem o dobrodziejstwach czekolady. Taka do jedzenia zawiera magnez i wapń. Jedna tabliczka czekolady ma w sobie około 20 procent dziennego zapotrzebowania na te właśnie mikroelementy. Ale kto je dziennie tabliczkę?
W czekoladzie znajdziemy także sporo miedzi, która przeciwdziała chorobom układu sercowo-naczyniowego. Jest ona bogata również w żelazo – mikroelement, który odgrywa kluczową rolę w produkcji czerwonych ciałek krwi, odpowiedzialnych za „dotlenianie” naszego organizmu. Czekolada jest pełna witamin: B6, B2, B3, B12, A i E oraz zawiera tłuszcz roślinny, który eliminuje zły cholesterol – przyczynę wylewu. Kolejnym elementem, który dobrze wpływa na nasz organizm jest teobromina pobudzająca pracę nerek i stymulująca układ nerwowy.
Ważnymi mikroelementami, z których składa się czekolada, są flawonoidy, to dzięki nim zwiększa się odporność na infekcje, regulują one także właściwe napięcie mięśni i naczyń krwionośnych. Czekolada wpływa na wzrost poziomu serotoniny i endorfiny w mózgu, co znacząco pobudza nasz organizm.
A teraz ważna wiadomość dla Pań a może i Panów, którzy czekolady nie wezmą do ust, bo tuczy. Czekolada jest także naturalnym produktem do pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości masła kakaowego, posiada zdolność zmiękczania skóry. Poza tym wykazuje działanie odmładzające i odświeża skórę. Może być bazą do pilingu, maseczki i masażu. Po zabiegach z czekoladą w składzie znika także cellulit, którego mężczyźni nie mają. A dlaczego? Ano dlatego – jak głosi stary dowcip – ”bo on jest prostu brzydki”.
Dla zmagających się z tym felerem skóry sklep www.blizejciebie.pl też ma propozycję. To Ziaja rebuild reduktor cellulitu serum drenujące. Cokolwiek to znaczy. Miłego używania.
Ziaja rebuild reduktor cellulitu serum drenujace 40 spec130 Masaż z czekolady

Podziel się na:
 • services sprite Masaż z czekolady
 • kciuk Masaż z czekolady
 • sledzik Masaż z czekolady
 • sfora Masaż z czekolady
 • forumowisko Masaż z czekolady
 • services sprite Masaż z czekolady
 • spis Masaż z czekolady
 • wahacz Masaż z czekolady
 • polec Masaż z czekolady
 • co robie Masaż z czekolady
 • gadu gadulive Masaż z czekolady
 • services sprite Masaż z czekolady
 • services sprite Masaż z czekolady
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj

Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia

W ostatnią niedzielę były imieniny Jana i jednocześnie dzień zdrowia. Mogło by się wydawać, że połączenie to chyba nie najlepsze. Bo Jan, ten Bliżej Ciebie oczywiście, oprócz tego że do obchodzenia różnych dni typu chłopka, dziewczyny, hutnika czy policjanta stosunek ma ambiwalentny, to jeszcze na dodatek dzień zdrowia w zestawie promocyjnym z kimś kto nie stroni od różnych mniej lub bardziej szkodzących uciech życia doczesnego, to zadziała jak przysłowiowa płachta na byka.

A otóż nie. Bo Jan, mimo że z uciech korzysta, to też ostatnio dba o zdrowie. Stara się co najmniej trzy razy w tygodni „uprawić” jakiś sport, zajął się na poważnie swoim uzębieniem i zrobił pierwsze od kilkunastu lat badania, które okazały się, mimo używania, wcale nie najgorsze.

Jan jest w takim wieku, że zaczął sobie zadawać pytania, ile na przykład w tych w miarę dobrych badaniach jest łutu szczęścia, ile zawdzięcza dobry genom swoich przodków, a ile tego że choć trochę dba, bo przesadnie tłusto nie je, z fastfoodów korzysta od wielkiego dzwonu, stara spać te 7 godzin an dobę, ogranicza kawy do trzech dziennie a alkohol też się stara i nawet czasami wypije zieloną herbatę, która ma dla niego smak starej szmaty do podłogi. No i czasami ostro spaceruje, a nawet biega.

Nasz poczciwy Janek odpowiedzi na to pytanie nie uzyskał, a kiedy zwrócił się z takim problemem do żony swojej Matyldy usłyszał, że to jej zasługa, bo tak od niego dba. Tego w swych rozważaniach pod uwagę nie brał, ale skoro Matylda tak orzekła to prawdy musi być w tym choćby garść.
Więcej niż garść prawdy jest natomiast w tym, że w sklepie www.blizejciebie.pl trwa promocja na różne towary. Na przykład proszek hipoalergiczny dla całej rodziny.
JELp Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia

Podziel się na:
 • services sprite Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • kciuk Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • sledzik Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • sfora Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • forumowisko Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • services sprite Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • spis Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • wahacz Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • polec Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • co robie Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • gadu gadulive Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • services sprite Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
 • services sprite Proszek dla całej rodziny czyli Jan i Dzień Zdrowia
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj

Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak

Nie zdradzimy, ile mamy z Matyldą oszczędności, ale możemy ujawnić, że – jak wynika z informacji podanych przez Open Finance – na każdego Polaka przypada średnio 3,4 tys. euro oszczędności zgromadzonych w banku.

Z takim wynikiem zajmujemy 22 miejsce w UE. Gorzej od nas wypadają Litwini i Węgrzy (po ok. 2,8 tys. euro), Bułgarzy (2,5 tys. euro), Łotysze (2,1 tys. euro) oraz Rumuni (1,3 tys. euro). Oszczędności polskich gospodarstw domowych w przeliczeniu na mieszkańca są blisko 5-krotnie niższe od średniej w UE, która znajduje się na poziomie 16,6 tys. euro.

Ciekawe też jest, które kraje w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają najwięcej oszczędności w bankach. Nie są to wcale Niemcy czy Brytyjczycy. Na czele znajdują się – uchodzące za raje podatkowe – kraje o małej populacji, czyli Luksemburg i Cypr. Średnia wartość depozytu na jednego mieszkańca Luksemburga wynosi 88 tys. euro. Natomiast oszczędności ulokowane w bankach na Cyprze, wynoszą średnio 35,6 tys. euro na każdego mieszkańca.

Póki co rajem podatkowym nie będziemy, ale jak mówi przysłowie Indian: oszczędzają bogaci i nam się opłaci. Żeby mieć oszczędności trzeba ich szukać w codziennych wydatkach. Na przykład kupując w sklepie internetowym: www.blizejciebie.pl, gdzie właśnie zaczęła się wiosenna promocja na niektóre towary, którą łatwo znaleźć zaglądając na stronę sklepu.

Podziel się na:
 • services sprite Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • kciuk Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • sledzik Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • sfora Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • forumowisko Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • services sprite Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • spis Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • wahacz Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • polec Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • co robie Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • gadu gadulive Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • services sprite Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
 • services sprite Wiosny nie widać, promocje dla matek już tak
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj

W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa

salsa W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwaŚwięta, święta i po świętach. W tym roku przynajmniej to, co działo się z pogodą przypominało raczej bożonarodzeniową niż wielkanocną aurę. Ale nie o tym chciałem. Te święta były ponoć wyjątkowe jeszcze z innego względu. Były bogatsze niż rok temu.
Skąd takie przekonanie tego portalu? Otóż do dawna prowadzi on na przykład zestawienie, ile można kupić za średnią pensję i wyszło mu teraz, że w tym roku można było kupić 6962 jaj, a to aż o 475 więcej niż w tym samym czasie rok temu. I ten wzrost można wytłumaczyć tym, iż w ubiegłym roku jaja były bardzo drogie. Teraz ceny wróciły do normy.
Money.pl w wielkanocnym indeksie sprawdził również, na ile świątecznych koszyków – składających się z chleba, kilograma mąki, kilograma szynki, 10 jaj, masła i kilograma cukru – stać Polaków w tym roku. I tu odnotowano rekord. Przed rokiem w średniej pensji tych koszyków mieściło się 85, a teraz ich liczba wzrosła o 11 i jeden kosztował w tym roku 39 złotych.
Rekord zawdzięczamy temu, że średnie płace rosły szybciej niż ceny żywności. Potaniała też większość produktów spożywczych, które tradycyjnie trafiają na wielkanocne stoły.
Piszę o tym dopiero teraz, ponieważ nie chciałem Was drogie Panie denerwować w szale przedświątecznych zakupów. Wy wiecie przecież najlepiej, ile trzeba wydać, aby również tym, co na stole podkreślić wyjątkowy charakter tych świątecznych dni.
W sklepie www.blizejciebie.pl jeszcze czuć świątecznego ducha. Do dziś na przykład obowiązuje wielkanocna promocja dzięki której można zaopatrzyć się w wiele towarów po znacznie niższych cenach. Można je znaleźć w zakładce w wielkanocne okazje. Są tam na przykład foteliki samochodowe, łóżeczka, wagi czy środki do pielęgnacji.

Podziel się na:
 • services sprite W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • kciuk W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • sledzik W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • sfora W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • forumowisko W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • services sprite W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • spis W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • wahacz W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • polec W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • co robie W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • gadu gadulive W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • services sprite W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
 • services sprite W sklepie Bliżej Ciebie Wielkanoc jeszcze trwa
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj

Klawe życie po 50-tce

Facet po 50-tce to ma jednak klawe życie. Nie tylko mocnego alkoholu, kiedy świat zaczyna wydawać się bardziej przyjazny i zrozumiały, ale również po 50-tce, ale takiej w metryce.
Według najnowszych badań opublikowanych przez jeden z zagranicznych magazynów, u mężczyzn pierwsze oznaki starzenia przypadają na 43. rok życia. Ale ich atrakcyjność spada dopiero po 58 roku życia, jednak o ile długo zachowują aktywność w rożnych dziedzinach życia. Jeżeli tego nie robią to już w wieku 59 lat mogą zostać uznane za stare.
Panie według tych badań mają nieco gorzej. Zaczynają się starzeć w wieku 41 lat, przestają być seksowne po skończeniu 53 lat, po czym po dwóch latach, w wieku 55 lat, zaczynają być postrzegane jako stare.
Oczywiście badania badaniami a tak naprawdę starzenie się to bardzo indywidualna sprawa zależna oczywiście nie tylko od tego jak wyglądamy, ale chyba przede wszystkim od tego w jakiej kondycji jest nasz duch. Czy potrafimy się cieszyć z drobnych rzeczy, interesuje nas to co dzieje się wokół. Mamy jakieś plany na przyszłość, czas na dobry film spektakl teatralny czy książkę i spotkania z przyjaciółmi.
Nic też tak nie poprawia samopoczucia jak regularny wysiłek fizyczny do którego od pewnego czasu wszystkich tu namawiam. W kwestii kosmetyków czy poprawiania urody za pomocą skalpela czy innych specyfików się nie wypowiadam, bo nie czuje się na siłach, ale warto czasami zajrzeć do sklepu www.blizejciebie.pl, gdzie ci, z których pozytywny duch ciągle jeszcze nie uleciał, znajdą coś co poprawi im ich komfort życia nawet, gdy mają problemy ze zdrowiem.
A ci, którzy chcą poprawić sylwetkę mogą zaopatrzyć się na przykład w twister, doskonale sprawdzający się w ćwiczeniach skrętnych tułowia oraz ćwiczeniach budujących mięśnie brzucha. Kompaktowy rozmiar sprzętu sprawia, że doskonale sprawdza się w domowym treningu. Ćwiczenia na twisterze pozwalają osiągnąć świetne efekty: płaski brzuch, szczupłą talię i wąskie biodra.Twister ba spec130 Klawe życie po 50 tce

Podziel się na:
 • services sprite Klawe życie po 50 tce
 • kciuk Klawe życie po 50 tce
 • sledzik Klawe życie po 50 tce
 • sfora Klawe życie po 50 tce
 • forumowisko Klawe życie po 50 tce
 • services sprite Klawe życie po 50 tce
 • spis Klawe życie po 50 tce
 • wahacz Klawe życie po 50 tce
 • polec Klawe życie po 50 tce
 • co robie Klawe życie po 50 tce
 • gadu gadulive Klawe życie po 50 tce
 • services sprite Klawe życie po 50 tce
 • services sprite Klawe życie po 50 tce
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj

Po 18 nie podjadamy

kanion Po 18 nie podjadamyW ostatnim poście pisałem o wzajemnych zależnościach pomiędzy ćwiczeniami, piciem wody i ilością potasu w organizmie, dziś o trennigach i jedzeniu.
Nawet regularne treningi nie pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów jeśli nie połączy się ich z odpowiednim jedzieniem. Dieta zdrowej osoby dorosłej składa się z około 50-65% węglowodanów (bogate w nie są m.in. pełnoziarniste pieczywo, makarony, brązowy ryż, kasza, owoce),
25-30% tłuszczy (roślinne i zwierzęce); 10-12% białka (np. jaja, mleko, produkty mleczne, mięso, ryby, orzechy).
Różnica pomiędzy dietą dla osób ćwiczących 2, 3 czy 4 razy w tygodniu ogólnie polega na ilości spożytych kalorii. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne (kaloryczne) w zależności od płci, wieku i aktywności fizycznej to od około 1500 do 3000 kalorii. Im więcej się trenuje, tym zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta, co oznacza że możemy zjeść więcej. Przy mniejszym wysiłku warto ograniczyć spożycie nadmiernej ilości kalorii. Trzeba też pamiętać, żeby jeść mniej, ale często i regularnie. Najlepiej spożywać pięć posiłków w ciągu dnia, w odstępnie około 3 godzin i zrezygnować z podjadania po godzinie 18.
Dzień koniecznie powinno rozpocząć się od śniadania, które jest najważniejszym posiłkiem. Aby było zdrowe i pożywne zjedzmy np. płatki owsiane z mlekiem albo jogurtem naturalnym. Można dodać do niego niewielkie ilości suszonych owoców lub pestek dyni, słonecznika, migdałów. Drugie śniadanie powinno być lekkie, np. banan lub inny ulubiony owoc. Na obiad można zjeść np. grillowaną pierś kurczaka (zawiera dużo białka) z surówką z marchwi i brązowym ryżem. Na podwieczorek galaretkę z owocami (bez bitej śmietany) lub inny niskokaloryczny przysmak. Kolacją może być surówka warzywna, kromka razowego chleba z szynką z indyka, sałatą i pomidorem.
Wybierając się na trening nie należy się objadać. Jeśli odczuwamy głód, sięgnąć można po lekką przekąskę, którą może być owoc, garść migdałów lub orzechów czy jogurt naturalny. Właściwe odżywianie jest kwestią zachowania odpowiednich proporcji.
Układając prawidłową dietę należy zwrócić uwagę na rodzaj i częstotliwość uprawiania aktywności fizycznej, ale także na wiek, płeć czy masę ciała konkretnej osoby.
A po treningu warto zadbać o właściwe regeneracje skóry. Na przykład używając jednego z żeli pod prysznic dostępnych w sklepie: www.blizejciebie.pl
Powodzenia

Podziel się na:
 • services sprite Po 18 nie podjadamy
 • kciuk Po 18 nie podjadamy
 • sledzik Po 18 nie podjadamy
 • sfora Po 18 nie podjadamy
 • forumowisko Po 18 nie podjadamy
 • services sprite Po 18 nie podjadamy
 • spis Po 18 nie podjadamy
 • wahacz Po 18 nie podjadamy
 • polec Po 18 nie podjadamy
 • co robie Po 18 nie podjadamy
 • gadu gadulive Po 18 nie podjadamy
 • services sprite Po 18 nie podjadamy
 • services sprite Po 18 nie podjadamy
Opublikowano | Otagowano | Skomentuj